Antol 80®

Doftlöst avfettningsmedel för användning på delar med bra smutsupplösande kraft.

Egenskaper

Särskilt lämpligt som avfettningsmedel och rengöringsmedel i öppna vaskar för avlägsnande av tung industriell smuts som t.ex. fett, smörjmedel, tjära, asfalt och bitumen.  Rengör enkelt maskindelar, plåt, filter och borstar. Absorberar cirka 5 gånger den kontaminerade volymen (olja och fett). Flampunkt cirka 80°C. 

Dosering och användning

Använd helst outspädd. Lämpligt för manuell rengöring, rengöring för hand, skumrengöring och sprayrengöring.  Ge produkten tid att verka. Låt den därefter avdunsta, torka av med en trasa eller en borste, eller spraya med vatten.

Available in: Nederländska Engelska Franska Tyska Spanska Estniska Lettiska Litauiska Polska Tjeckiska Slovenska Rumänska Ryska Danska Norskt Bokmål Finska Ungerska Bulgariska Slavisk Grekiska

Code 950
10L | 60L | 200L
© 2024 Copyright - Americol