High Pressure Detergent

Efektīvs tīrīšanas putu šķidrums izmantošanai ar augstspiediena ierīcēm

Īpašības

Veido noturīgu un efektīvu putu kārtu pat uz vertikālām virsmām. Efektīvi notīra pat visgrūtāk tīrāmos rūpnieciskos netīrumus. Viegli veido emulsiju ar visu veidu netīrumiem, nodrošinot efektīvu tīrīšanu. Tīrot neatstāj svītras. 

Devas un lietošana

Atkarībā no piesārņojuma un virsmas īpašībām izmantot 2%-4% (1:50-1:25) šķīdumu. Piemērots augstspiediena tīrīšanai un tīrīšanai ar putām. Vēlams ļaut līdzeklim iedarboties, Pēc tam noskalot virsmu ar tīru ūdeni. Izmantojot karstu ūdeni, uzlabojas tīrīšanas efektivitāte.

Briesmas

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Izmantot aizsargcimdus (Nitrile rubber, NBR)/acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM

uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Available in: Dutch English French German Spanish Estonian Lithuanian Polish Czech Slovenian Romanian Russian Danish Swedish Norwegian Bokmål Finnish Hungarian Bulgarian Slovak Greek

  • High Pressure Detergent 200 L

Code 861
20L  |  200L

© 2024 Copyright - Americol