Sanitizer 945

Характеристики

Лицензиран дезинфектант за почистване и дезинфекция на повърхности, оборудване и инструменти. Номер на разрешение за Холандия-12775 Н. 

Активно вещество

дидецилдиметиламоний. Разрешен за употреба само като средство за борба с бактерии и дрожди върху повърхности, които влизат в контакт с храни и напитки, както и за зони, използвани за настаняване. Подходящ за почистване и дезинфекция на оборудване, каси и зони в рибно преработвателната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, заведенията за хранене и кухни. Дозировка и начин на употреба

В зависимост от замърсяването и повърхността се разрежда от 1% (1:100). При дезинфекция да се използва достатъчно течност, за да се гарантира, че повърхностите остават влажни през времето на подлагане на въздействие. Минимално времето на подлагане на въздействие

5 минути. Обработените повърхности или оборудването, които могат да влязат в контакт с храни и напитки, както и свързаните с тях съставки трябва да се изплакнат с чиста вода след времето на въздействието.

 

Available in: Холандски Английски Френски Немски Естонски Латвийски Литовски Полски Чешки Словенски Румънски Руски Датски Шведски Норвежки книжовен Фински Унгарски Словашки Гръцки

Code 351 | 10L

© 2024 Copyright - Americol