Sanitizer 945

Certifierat desinficeringsmedel för rengöring och desinficering av ytor, utrustning och verktyg.

Egenskaper

Holländskt auktoriseringsnummer 12775N. Aktiv substans

didecyldimethylammonium. Endast tillåtet för användning i bakterie- och jästdödande syfte på ytor som kommer i kontakt med livsmedel och dryck, samt för användning i utrymmen avsedda för logi.  Lämpligt för rengöring och desinficering av utrustning, packlådor och områden inom fiskbearbetningsindustri, livsmedelsbearbetning, catering och kök.  

Dosering och användning

Späd 1% (1:100) beroende på mängd smuts och ytans natur. Vid desinficering ska tillräcklig mängd vätska användas så att ytorna förblir fuktiga under exponeringstiden.  Lägsta exponeringstid

5 minuter. Behandlade ytor eller utrustning som kommer i kontakt med livsmedel och tryck med tillhörande ingredienser ska sköljas noga med rent vatten efter exponeringstiden.

Available in: Nederländska Engelska Franska Tyska Estniska Lettiska Litauiska Polska Tjeckiska Slovenska Rumänska Ryska Danska Norskt Bokmål Finska Ungerska Bulgariska Slavisk Grekiska

Code 351 | 10L

© 2024 Copyright - Americol